Soms komt het voor dat een Bull Terrier buiten zijn schuld op zoek is naar een nieuwe warme en liefdevolle mand, deze wordt dan aangeboden ter adoptie.
Eventuele geintereseerden zullen gescreend worden en er zullen verschillende gesprekken worden gevoerd om een adoptie zeker tot een succesverhaal te maken.